Saavutettavat asiakirjat

Tässä osiossa on käytännön ohjeita siitä, miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, PDF- tai PowerPoint-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti.

Saavutettavuusdirektiivi koskee myös tiedostoja

Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset edellyttävät, että ns. toimisto-ohjelmistojen tiedostomuotoissa julkaistut aineistot ovat saavutettavia. Käytännössä siis verkkosivuilla ja digitaalisissa palveluissa julkaistut PDF-, Word- ja PowerPoint-tiedostot tai niitä vastaavat avoimen lähdekoodin tiedostot pitää toimittaa saavutettavuusohjeiden mukaan.

Tiedostojen saavutettavuusvaatimusten siirtymäaika

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske verkkosivustoilla olevia tiedostoja takautuvasti eli ennen 23.9.2018 julkaistuja toimisto-ohjelmistojen tiedostoja ei tarvitse muokata saavutettaviksi. Kuitenkin jos tiedostot sisältävät sellaista tietoa, jota käyttäjä tarvitsee henkilön etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, tällaiset tiedostot on tarvittaessa annettava saavutettavassa muodossa.

Lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sovelletaan digitaalisissa palveluissa oleviin toimisto-ohjelmien tiedostomuotoihin, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Tällaisten tiedostojen pitää olla saavutettavia viimeistään siinä vaiheessa, kun koko verkkopalvelun on oltava saavutettava. Eli jos verkkopalvelun on oltava saavutettava viimeistään 23.9.2020, kaikkien 23.9.2018 jälkeen verkkopalvelussa julkaistujen toimisto-ohjelmien tiedostojen pitää myös olla saavutettavia tuolloin.