Miksi saavutettavuus on tärkeää?

Erilaisia ihmisiä. Nainen ja lapsi, jolla on kuulokkeet korvillaan. Pyörätuolissa istuva ihminen, puistonpenkillä istuva näkövammainen henkilö ja vanhempi mies ja nainen, jotka ovat tietokoneen ääressä. Piirroskuva.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista. Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille, mutta saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki käyttäjät.

Saavutettavuus ei tarkoita sitä, että verkkosivusto olisi ruma. Saavutettavuuden toteuttaminen verkkopalvelussa vaatii näkemystä ja osaamista mutta hyvästä ulkoasusta ei tarvitse tinkiä. Päinvastoin selkeä ja houkutteleva ulkoasu on osa mahdollisimman saavutettavaa verkkopalvelua.

Miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavia verkkopalveluja

Jopa yli miljoonalla suomalaisella on erityisiä haasteita tai rajoitteita, jotka pitää ottaa huomioon verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuus on erityisen tärkeää, kun palvelut digitalisoidaan ja yhä useamman kansalaisen odotetaan hoitavan asioinnin verkon kautta.

Rajoitteita ja tilanteita on loputon määrä

Erilaisia toiminnan rajoitteita ja tilanteita, joissa käyttäjällä on tarve erityisen saavutettavalle verkkopalvelulle, on loputtomasti. Kattavaa listaa on mahdoton antaa. Yleisesti mainittuja, isoja käyttäjäryhmiä ovat seuraavat:

  • ikäihmiset
  • ihmiset, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia
  • keskittymisvaikeuksista kärsivät ihmiset
  • aistivammaiset ihmiset
  • kehitysvammaiset ihmiset.

Mikään käyttäjäryhmä ei ole yhtenäinen, vaan lopulta kullakin käyttäjällä on oma yksilöllinen tilanteensa. Saavutettavuus riippuu aina ihmisestä ja tilanteesta: mikä on yhdelle saavutettavaa, ei riitä toiselle. Esimerkiksi näkövammainen työikäinen ja -kykyinen ihminen tarvitsee saavutettavuuden suhteen etenkin virheetöntä teknistä toteutusta, jotta hän pystyy käyttämään verkkopalvelua apuvälineillään. Kehitysvammainen ihminen taas voi tarvita tekstisisällöstä selkokielistä versiota tai tietoa vaikkapa videon muodossa.

Kannattaa huomioida, että joskus käyttäjien tarpeet saavutettavuuden osalta ovat keskenään ristiriitaisia. Silloin pitäisi miettiä, mikä on kokonaisuuden kannalta toimivin ratkaisu.

Saavutettavuudesta on taloudellisia hyötyjä

Kun verkkopalveluista tehdään mahdollisimman saavutettavat, itsenäinen käyttö helpottuu ja tulee ylipäänsä mahdolliseksi, asiakaskokemus paranee, tuen tarve vähenee, yhteydenotot asiakaspalveluun vähenevät ja virheiden määrä pienenee. Saavutettavuuteen panostaminen siis kannattaa myös taloudellisesta näkökulmasta.

Sijoitus verkkohauissa paranee

Saavutettavuus parantaa myös näkyvyyttä verkon hakutuloksissa. Saavutettava sisällöntuotanto on siis samalla myös hakukoneoptimointia.

Verkon hakukoneet tutkivat sisältöä samankaltaisesti kuin näkövammaisten ruudunlukuohjelmat. Esimerkiksi hyvin tehdyt, kuvaavat otsikot, joita on käytetty loogisesti, ja kuvien vaihtoehtoiset tekstit sekä selkeä, sisällön kannalta keskeisiä sanoja toistava teksti on hyvä paitsi verkon ihmiskäyttäjille myös hakukoneroboteille.