Saavutettavuuden osa-alueet

piirroskuva saavutettavaa verkkopalvelua kuvaavasta jakkarasta. Kolme tukijalkaa kuvaavat saavutettavuuden osa-alueita eli teknistä saavutettavuutta, käyttöliittymän selkeyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä.

Saavutettavuus on tekniikkaa, käytettävyyttä ja sisällön selkeyttä

Verkkopalvelun saavutettavuuden voi ajatella koostuvan kolmesta osa-alueesta.

  • Verkkopalvelun pitää olla toteutettu teknisesti oikein, jotta esimerkiksi ruudunlukuohjelma osaa tulkita rakenteen ja sisällön oikealla tavalla.
  • Verkkopalvelun käyttöliittymän pitää olla suunniteltu käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman helpoksi ja intuitiiviseksi. Navigaation pitää olla selkeä ja sivun eri elementtien pitää erottua toisistaan selkeästi.
  • Sisällön pitää olla ymmärrettävää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kielen selkeyttä ja sitä, että tietoa tarjotaan eri muodoissa eli esimerkiksi kuvina ja videoina tekstin lisäksi.

Tekninen saavutettavuus

Tekninen saavutettavuus varmistaa, että sisältöön pääsee käsiksi esimerkiksi avustavilla teknologioilla. Tekniseen saavutettavuuteen ohjaa pitkälti kansainvälinen WCAG-ohjeistus. Kun verkkopalvelun toteuttaja noudattaa WCAG-ohjeistusta, verkkopalvelun sisältö on hyödynnettävissä esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden käyttämillä ruudunlukuohjelmilla. Tekninen saavutettavuus on hyvä ja tärkeä tavoite, sillä se tekee osalle ihmisistä ylipäänsä mahdolliseksi käyttää verkkopalvelua.

Tekninen saavutettavuus on kuitenkin vain yksi osa-alue verkkopalvelun saavutettavuudesta.

Käyttöliittymän selkeys

Sisällön ymmärrettävyys

 

Tarkemmat ohjeet

Ohje 1

Osio 2