Yleiset ohjeet

Tähän osioon on koottu ohjeita kaikille, jotka kirjoittavat, tuottavat ja päivittävät verkkosivujen sisältöjä.

Tärkeintä on keskittyä siihen, että sisällön rakenne on selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Hyvin suunniteltu ja merkattu rakenne varmistaa sen, että apuvälineitä käyttävät henkilöt pystyvät myös käyttämään verkkopalvelua.

Ohjeita on erikseen seuraavista rakenteista:

Selkeästä kielestä on omat ohjeensa.

Verkkosivujen lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös sosiaaliset median päivitykset ja varmistaa niissä saavutettavuus.

Osiossa Kuva ja ääni on