Yleiset ohjeet

Tähän osioon on koottu ohjeita kaikille, jotka kirjoittavat, tuottavat ja päivittävät verkkosivujen sisältöjä.

Tärkeintä on keskittyä siihen, että sisällön rakenne on selkeä ja helposti ymmärrettävissä. Hyvin suunniteltu ja merkattu rakenne varmistaa sen, että apuvälineitä käyttävät henkilöt pystyvät myös käyttämään verkkopalvelua.

Ohjeita on erikseen seuraavista rakenteista:

Selkeästä kielestä on tulossa omat ohjeensa.

Kuvien vaihtoehtoisista teksteistä on ohjeita ja esimerkkejä.

Verkkosivujen lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös sosiaaliset median päivitykset ja varmistaa niissä saavutettavuus.

Osiossa Syventävät ohjeet on tietoja videoista ja äänitteistä sekä visuaalisuudesta ja väreistä. Osiossa on myös verkkosivustojen päätoimittajille suunnattuja ohjeita sekä tietoa saavutettavuuden testaamisesta ja hankinnoista.