Kuva ja ääni

Kuvat, videot ja äänet ovat oleellisia verkkosisältöjä tekstin lisäksi. Kuvien ja videoiden avulla voidaan helpottaa asioiden ymmärtämistä. Joitain asioita voi olla mahdotonta tai hyvin vaikeaa esittää ilman kuvia. Esimerkiksi maantieteellisiä karttoja ei voi vastaavalla tavalla esittää sanallisesti. Kuvia, videoita ja ääniä koskevien saavutettavuusvaatimusten avulla pyritään varmistamaan se, että henkilöt, jotka eivät näe tai kuule ei-tekstimuotoisia sisältöjä, saavat kuitenkin niiden sisältämät tiedot.

Videoista ja äänitteiden saavutettavuudesta kerrotaan erikseen osiossa Videot ja äänitteet.

Kuvien saavutettavuus

Kuvien saavutettavuutta voi parantaa eri tavoin. Kun tuottaa kuvia itse, pitäisi kiinnittää huomiota mm. kuvassa käytettyihin väreihin, kuvan tallennustarkkuuteen ja tiedostomuotoon. Kun valitsee valokuvia tai muita valmiita kuvia, on hyvä pohtia, miten selkeästi kuva esittää haluttua asiaa.

  • Hyvälaatuinen kuva on suurennettavissa ilman, että se pikselöityy eli muuttuu epätarkaksi.
  • SVG (Scalable Vector Graphics) on hyvä kuvaformaatti logoissa, kaavioissa ja infografiikoissa. Vektorigrafiikkaa on mahdollista suurentaa ilman, että tarkkuus kärsii.
  • Kuvakkeina kannattaa käyttää vain yleisesti tunnettuja ikoneja. Kuvakkeiden viereen kannattaa antaa sama tieto myös tekstinä, sillä kaikki eivät tunnista ikoneja.
  • Erikoiset kuvakulmat tai rajaukset voivat vaikeuttaa kuvan ymmärtämistä. Valitse kuva, josta on helppo tunnistaa, mitä se esittää. Lisää kuvalle tarvittaessa kuvaava kuvateksti, joka auttaa katsojaa tunnistamisessa.

Vältä tekstin esittämistä kuvana

Aina kun on mahdollista, anna teksti aitona tekstinä, älä kuvana. Muotoile tarvittaessa tekstin ulkoasua muokkaamalla tyylejä. Älä esimerkiksi käytä taulukoiden kuvia, vaan tee taulukot aitoina taulukkoina eli www-sivulla html:n taulukkoelementtien avulla tai ladattaviin tiedostoihin tekstinkäsittelyohjelmien taulukkotyökalujen avulla.

Tietoa esittävissä kuvissa, kaaviossa, tilastokuvissa, tarvitaan kuitenkin usein tekstiä. Tällöin pitää huolehtia siitä, että kuvassa on hyvät kontrastit vierekkäisten värien välillä. Tekstin pitää erottua taustastaan.

Kiinnitä huomiota värien käyttöön

Ota huomioon se, että tiedon havaitseminen ei saisi perustua siihen, että lukija havaitsee ja erottaa eri värit. Älä esimerkiksi luota siihen, että lukija erottaa toisistaan punaisen ja vihreän sävyt. Jos esimerkiksi kaaviossa on kasvua esitetty vihreän värin ja laskua punaisen värin avulla, varmista, että kaaviossa jokin muukin asia kuin väri kertoo muutoksesta.

Värien käytöstä ja värien välisistä kontrasteista kerrotaan tarkemmin osiossa Värit ja kontrastit.

Anna kuville vaihtoehtoinen teksti

Muista myös se, että kaikki eivät välttämättä näe kuvia tai kuvat eivät joskus lataudu verkkosisällöissä. Kuville pitää antaa vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo olennaiset asiat kuvasta. Vaihtoehtoinen teksti välittyy ruudunlukuohjelmien käyttäjille. Jos verkkosivu ei lataudu kunnolla, vaihtoehtoinen teksti voi tulla näkyviin kuvan tilalle.

Vaihtoehtoisista teksteistä kerrotaan lisää osiossa Kuvien vaihtoehtoiset tekstit.

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 20.12.2023.