Selkeä kieli

Verkkosivuilla on tärkeää käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Teknisesti saavutettavasta sisällöstä ei ole hyötyä, jos sisältöä on vaikea käsittää. Ymmärrettävä kieli helpottaa ja nopeuttaa kaikkien käyttäjien tiedonsaantia ja asioiden hoitamista verkkopalveluissa.

Selkeä kieli on ymmärrettävää yleiskieltä, joka ei sisällä erikoista sanastoa tai vaikeaselkoisia rakenteita.

Pikaohje selkeään yleiskieleen

Kun haluat kirjoittaa selkeästi:

  1. Suosi tavanomaista ja helposti ymmärrettävää sanastoa.
  2. Käytä aktiivimuotoisia verbejä. Vältä runsasta passiivin käyttöä.
  3. Suosi sivulauseita lauseenvastikkeiden sijaan.
  4. Kirjoita auki lyhenteet ja selitä uudet termit ainakin ensimmäisen maininnan yhteydessä.
  5. Edistä informaation sujuvaa kulkua: kerro ensin tutut asiat ja laajat kokonaisuudet, sitten uudet asiat ja pienet yksityiskohdat.

Jotkin kielenkäytön keinot tekevät tekstistä tarpeettoman vaikealukuista. Vältä siis ainakin harvinaista sanastoa ja ammattijargonia, ellei tekstisi ole suunnattu yksinomaan erityisalan asiantuntijoille. Myös erikoiset tai vanhentuneet kielikuvat voivat turhaan hankaloittaa lukemista: lukijasi ei välttämättä tiedä, miten illallinen Manulle tulikaan tai miten pitkä on nälkävuosi. Pitkät ja polveilevat lauseet sekä monisanaiset määriteketjut ovat myös omiaan hämärtämään tekstiä.

Ennen kaikkea pohdi, kenelle tekstisi on suunnattu. Mikä tekstin tarkoitus on? Paljonko lukija tietää aiheesta ennalta? Onko lukijalla aikaa paneutua tekstiin vai selaako hän sen nopeasti läpi? Saattaako tekstisi päätyä aihetta tuntemattoman lukijan luettavaksi? Edustaako tuottamasi teksti koko organisaation kantaa?

Muista, että myös kiireiset asiantuntijat arvostavat selkeää tekstiä, josta tärkeimmät tiedot löytää nopeasti.

Tutustu Saavutettavan kielen työkalupakkiin, jossa on käytännöllisiä ohjeita kielellisen saavutettavuuden parantamiseen.

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä

Virkakielen tulee olla selkeää, asiallista ja ymmärrettävää. Kotimaisten kielten keskuksella on erinomainen sivusto virkakielestä.

Riitta Suominen tarkasteli väitöstutkimuksessaan virkakielen käytettävyyttä. Kielikellon 4/2019 artikkelissa Virkakieli koettelee lukijaa Suominen antaa kymmenen käskyä verkkotekstin tekijöille.

Selkokieli ja selkeä kieli ovat eri asioita

Arkipuheessa käytetään usein termiä selkokieli, kun tarkoitetaan helposti ymmärrettävää kieltä. Selkokieli ja selkeä kieli eivät kuitenkaan ole sama asia. Selkeä kieli on ymmärrettävää yleiskieltä, joka ei sisällä erikoista sanastoa. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Tärkeimmät asiat voi kertoa selkokielellä kaikille, esimerkiksi sivun alussa voi olla selkokielinen osuus ennen yleiskielistä tekstiä. Verkkopalvelussa voi olla myös erillinen selko-osio, jos selkokielistä aineistoa on paljon. On tärkeää tehdä selko-osiosta helposti löydettävä.

Selkokielen ja selkeän kielen eroja käsitellään Kielikellon 4/2023 artikkelissa Ymmärrettävää kieltä erilaisille lukijoille (Leealaura Leskelä, Arto Mustajoki, Aino Piehl).

Selkeästä kielestä on standardi SFS-ISO 24495-1:2023 Selkeä kieli, joka sisältää hyviä ohjeita selkeiden asiakirjojen laatijoille.

Selkokeskuksen sivuilla on runsaasti lisää tietoa ja ohjeita selkokielestä. Selkokeskus järjestää myös koulutuksia selkokielestä sekä myöntää selkokielisille verkkosivustoille selkotunnuksen. Tutustu Selkokeskuksen ohjeisiin Näin kirjoitat selkokieltä.

E-oppivassa on kaikille avoin Selkokieli tutuksi -verkkokurssi.

Kannattaa myös seurata Helsingin yliopiston Klaara-verkoston julkaisuja ja seminaareja. Klaara on selkokielen tutkijoiden ja selkokielestä kiinnostuneiden yhteistyöverkosto.

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 7.3.2024.