Pdf

PDF, Portable Document Format, on verkossa laajasti käytetty tiedostomuoto. Saavutettavuuden suhteen pdf-tiedostoilla on huono maine, mikä johtuu tulostettavaksi tallennetuista pdf-tiedostoista. Pdf-tiedoistoista on kuitenkin mahdollista tehdä saavutettavia eli sellaisia, joiden sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla.

Saavutettavan pdf-dokumentin ominaisuuksia

Saavutettava pdf-dokumentti sisältää tekstiä, se ei ole skannattu kuva tekstistä tai pdf-muodossa oleva tulostustiedosto. Saavutettavasta pdf-dokumentista voi valita ja kopioida tekstiä ja siirtää tekstin johonkin tekstieditoriin.

Saavutettavassa pdf-dokumentissa ovat seuraavat ominaisuudet:

 • Se on koodattu pdf eli rakenteet (otsikot, kappaleet, listat, taulukot ym.) on merkattu tunnisteilla.
 • Dokumentissa on kirjanmerkit.
 • Sisällön lukujärjestys on määritelty.
 • Kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. alt-tekstinä.
 • Dokumentin pääkieli on määritetty.
 • Dokumentin ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.
 • Dokumentissa on käytetty helposti luettavaa fonttia.
 • Tekstin ja taustan välillä on riittävä sävykontrasti.
 • Dokumentin lomakekentät on merkattu tunnisteiden avulla, kentissä on vihjeteksti ja kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä.

Saavutettava pdf-dokumentti voi noudattaa ISO 14289 -standardia PDF/UA. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei kuitenkaan edellytä kyseisen standardin noudattamista, vaan pdf-dokumentin on täytettävä WCAG 2.1 -kriteerit tasoilla A ja AA. Englanninkielisellä W3C:n Techniques for WCAG 2.1 -sivustolla on tarkempia ohjeita pdf-tiedostoista ja WCAG-kriteereistä.

Tee Word-dokumentista saavutettava pdf

Word-dokumenteista voi tuottaa saavutettavia pdf-tiedostoja. Jos kyseessä on rakenteeltaan melko selkeä ja yksinkertainen Word-dokumentti, Wordin Luo PDF -toiminto on riittävä työkalu. Jos Word-dokumentti on monimutkainen ja sisältää palstoja, monimutkaisia taulukoita tai lomakekenttiä, pdf-version saavutettavuus kannattaa varmistaa Adobe Acrobat Pro -ohjelman avulla.

 • Tee ensin Word-dokumentti ohjeiden mukaisesti saavutettavaksi.
 • Tarkista Word-dokumentin saavutettavuus Wordin omalla Tarkista helppokäyttöisyys -työkalulla.
 • Valitse Wordissa Vie-toiminnosta Luo PDF- tai XPS-tiedosto.
 • Ennen kuin painat Julkaise, valitse Asetukset…
 • Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten.
 • Jos dokumentissa on useita sivuja ja paljon otsikoita, valitse myös Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita.
Ruutukaappaus Wordin pdf-tallennuksen asetuksista.
Kuvakaappaus Wordin PDF-tallennuksen Asetukset-ikkunasta.

Saavutettavan pdf-dokumentin luominen Adobe Acrobat Pron avulla

Adoben suomenkielisellä Acrobat Pro -ohjelman ohjesivulla on neuvottu, miten pdf-tiedostojen esteettömyys eli saavutettavuus varmistetaan ja voidaan tarkistaa: Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen (Acrobat Pro).

Acrobat Pron avulla voi esimerkiksi korjata 23.9.2018 tai sen jälkeen verkkopalveluissa julkaistuja pdf-tiedostoja.

Saavutettavan PDF-dokumentin tarkistaminen

PDF-tiedoston saavutettavuutta voi tarkistaa erilaisilla työkaluilla.

Tämä sivu on päivitetty 20.12.2021.