Selkeät rakenteet

Pidä ulkoasu erillään sisällöstä

Painotuotemaailmassa tunnistamme erilaisia tekstin osia ja yksiköitä usein sen perusteella, miltä ne näyttävät. Verkkosisällöt eivät nojaa pelkästään ulkoasuun, vaan verkon merkintäkielillä tekstin osia voi merkitä semanttisesti, eli antaa osille merkityksen, jonka myös tietokoneet osaavat tulkita ja välittää. Näin hekin, jotka eivät näe muotoiluja, saavat tiedon siitä, kun tekstissä esiintyy vaikkapa otsikko tai taulukko.

Sisältöjä tekevän kannalta tämä tarkoittaa, että visuaalisesti esimerkiksi otsikolta tai luettelolta näyttävät asiat täytyy ohjelmallisesti merkitä sellaisiksi. Näin tieto niistä välittyy myös heille, jotka tutkivat verkkosisältöjä apuvälineiden kuten ruudunlukuohjelmien välityksellä. Se, miten sisällöt merkitään, riippuu sisällön tyypistä ja julkaisujärjestelmästä. Tekstinkäsittelyohjelmissa vastaus on tyylien ja työkalujen käyttäminen tekstin muotoiluun. Verkkotekstien, esimerkiksi uutisten tai blogikirjoitusten, muotoilussa tulee käyttää oikeita html-merkintöjä tai editorin tyylejä, jotka tuottavat koodiin oikeat merkinnät.

Tässä osiossa annetaan ohjeita tekstimuotoisen verkkosisällön saavutettavuuteen: otsikointi ja hyvän otsikon muotoilu, linkit ja linkkien nimeäminen sekä luetteloiden ja taulukoiden käyttäminen saavutettavasti. Kuva- ja äänitiedostojen sekä erilaisten asiakirjojen saavutettavuuteen on vinkkejä omissa osioissaan.

Ohjeita saavutettaviin rakenteisiin

Hyvä otsikointi parantaa saavutettavuutta

Hyvä linkki ei johda harhaan

Luetteloita kannattaa hyödyntää