Selkeät rakenteet

Selkeän kielen lisäksi verkkosisällön ymmärtämistä ja käyttämistä helpottaa se, että sivustoilla on selkeä navigointi ja tekstissä selkeä rakenne.
Tässä osiossa on neuvoja selkeän tekstisisällön tuottamiseen. Jos olet kiinnostunut koko verkkosivuston tai -palvelun ymmärrettävyyden varmistamisesta, kannattaa tutustua Selkeästimeille.fi-sivuston kognitiivisen saavutettavuuden ohjeisiin ja oppaisiin suunnittelijoille ja kehittäjille sekä sisällöntuottajille.

Suunnittele ensin tekstin rakenne, mieti sitten sen ulkoasua

Tunnistamme erilaisia tekstin eri osia yleensä sen perusteella, miltä ne näyttävät. Esimerkiksi otsikot ovat leipätekstiä suuremmalla tekstillä ja usein lihavoituja. Jotta kaikki saisivat tiedon tekstin eri rakenteista, rakenteet pitää merkitä oikein. Otsikoksi tarkoitetussa tekstissä pitää olla otsikkomerkkaus, luetteloissa luettelomerkkaus, taulukoissa taulukkomerkkaukset jne. Kun merkkaus on ohjelmallisesti löydettävissä, avustava teknologia (esimerkiksi ruudunlukuohjelma) välittää tiedon rakenteesta käyttäjälle ja voi mahdollistaa sisällössä liikkumisen rakenteiden avulla.

Verkkosisällön tekstin suunnittelussa kannattaa ensin miettiä tekstin rakenne.

  • Miten kokonaisuus jakautuu eri sivuille?
  • Millaisia otsikoita on ja millä tasolla otsikot ovat?
  • Mitä asioita kannattaa esittää luettelona, mitä taulukossa?

Se, miten rakenteet merkitään tekstin osiin, riippuu hyvin paljon siitä, millä työkaluilla sisältöä tuotetaan ja millaisessa muodossa. Www-sisällönhallintajärjestelmissä tai html-editoreissa on usein visuaalisia editoreja, joiden avulla voi tuottaa sivustoille tekstiä. On tärkeää ymmärtää, että tekstin tyyliä ei voi valita vain ulkonäön perusteella, vaan sisällöntuottajan pitää tietää, millainen merkkaus valitusta tyylistä syntyy. Onko kyseessä sivun pääotsikko (h1) vai alaotsikko (h2) vai alaotsikon alaotsikko (h3)?

Kun tekstin rakenne on kunnossa ja se on tuotettu oikein, voi miettiä tekstin ulkoasua. Www-sisällönhallintajärjestelmissä sisällöntuottaja ei kuitenkaan yleensä itse voi vaikuttaa esimerkiksi otsikkotyylien lopulliseen ulkonäköön, jotka määritellään tyylitiedoston avulla. Jos otsikoiden fonttikokoa haluaisi muuttaa, on usein keskusteltava sivustosta vastaavan henkilön ja kehittäjien kanssa. Jos tuottaa verkkosisällöksi ladattavan tiedoston, esimerkiksi pdf-tiedoston, voi tekstinkäsittelyohjelmissa itse muokata otsikkotyylien ulkonäköä.

Tässä osiossa annetaan seuraavaksi lisää ohjeita tekstimuotoisen verkkosisällön saavutettavuuteen. Kuva- ja äänitiedostojen sekä erilaisten asiakirjojen saavutettavuuteen on vinkkejä omissa osioissaan.

Ohjeita saavutettaviin rakenteisiin

Helppo navigointi ja maltillisen pituiset sivut

Hyvä otsikointi parantaa saavutettavuutta

Hyvä linkki ei johda harhaan

Luetteloita kannattaa hyödyntää

Käytä taulukoita tiedon esittämiseen

Tätä sivua on päivitetty viimeksi 9.1.2024.