Verkkosisältöjen saavutettavuus

Piirroksessa on erilaisia hymyileviä ihmisiä. Nainen lapsen kanssa, ja lapsella on kuulokkeet. Näkövammainen mies istuu puiston penkillä kuulokkeet korvillaan. Henkilö pyörätuolissa. Ikääntynyt nainen ja mies, joka katsoo tietokoneen näyttöä.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettava verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelussa on helppoa navigoida ja että verkkosisällöt ovat ymmärrettävissä ja niihin pääsee käsiksi myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. Saavutettavan sisällön tuottamisessa otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja varmistetaan se, että tietoa on annettu useammalle kuin yhdelle aistille.

Verkkosisältöjen saavutettavuudesta on säädetty laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki koskee etenkin julkista sektoria. Lain sisällöstä ja saavutettavuudesta yleensä on runsaasti tietoa valvovan viranomaisen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset-sivustolla.