Verkkosisältöjen saavutettavuus

Piirroskuvassa on joukko hymyileviä ihmisiä. Naisella on tablettitietokone ja hän pitää lasta kädestä.  Näkövammainen mies istuu puiston penkillä kuulokkeet korvillaan. Nuorukainen liikkuu pyörätuolilla. Iäkäs pariskunta on tietokoneen ääressä.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettava verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelussa on helppoa navigoida ja että verkkosisällöt ovat ymmärrettävissä ja niihin pääsee käsiksi myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. Saavutettavan sisällön tuottamisessa otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja varmistetaan se, että tietoa on annettu useammalle kuin yhdelle aistille.

Verkkosisältöjen saavutettavuudesta on säädetty laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki koskee etenkin julkista sektoria. Lain sisällöstä ja saavutettavuudesta yleensä on runsaasti tietoa valvovan viranomaisen Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset-sivustolla.