Verkkosisältöjen saavutettavuus

Piirroskuva erilaisista verkon käyttäjistä. Iäkäs pariskunta katsoo tietokoneen näyttöä, näkövammainen henkilö istuu puiston penkillä kuulokkeet korvillaan, pyörätuolin käyttäjällä on kuulokkeet ja äidillä on toisessa kädessään tabletti, toisella kädellä pitää kiinni lapsesta.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettava verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelussa on helppoa navigoida ja että verkkosisällöt ovat ymmärrettävissä ja niihin pääsee käsiksi myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. Avustava teknologia tarkoittaa tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia, jotka auttavat käyttäjää havaitsemaan sisältöjä ja käyttämään verkkopalvelua. Saavutettavan sisällön tuottamisessa otetaan huomioon erilaiset ihmiset ja varmistetaan se, että tietoa on annettu useammalle kuin yhdelle aistille.

Verkkosisältöjen saavutettavuudesta on säädetty laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki koskee etenkin julkista sektoria. Lain sisällöstä ja saavutettavuudesta yleensä on runsaasti tietoa valvovan viranomaisen Etelä-Suomen aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset-sivustolla.