Hyödyllisiä sivustoja ja työkaluja

Tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on verkkopalveluiden saavutettavuutta valvova viranomainen. Se neuvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamisessa sekä käsittelee verkkopalvelujen saavutettavuudesta tehtyjä selvityspyyntöjä ja kanteluja. Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla on tietoja ja ohjeita. Saavutettavuuden valvonnan yksikköön voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: saavutettavuus@avi.fi.

Papunetin saavutettavuussivusto on kattava suomenkielinen sivusto, josta löytyy paljon ohjeita etenkin verkkopalvelujen suunnittelijoille.

Kuntaliitto on tuottanut laajan Kuntien saavutettavuusoppaan. Opas on saatavilla myös ruotsiksi: Tillgänglighetshandbok.

Selkeästimeille.fi-sivustolla on vinkkejä ja ohjeita kognitiiviseen saavutettavuuteen sisällöntuottajille ja kehittäjille.

Kotimaisten kielten keskuksen sivulle Vinkkejä kielelliseen saavutettavuuteen on koottu tietoa siitä, miten kielen ymmärrettävyyttä voi parantaa verkkopalveluissa.

Selkokeskuksen sivuilla on paljon tietoa ja ohjeita selkokielestä. Sivuilta löytyy myös ohjeita ja esimerkkejä selkojulkaisujen taitosta ja kuvista sekä selkovideoista.

E-oppiva-palvelussa on tarjolla kaikille avoimia verkkokursseja saavutettavuudesta:

WebAIM-sivustolla on kattavasti ohjeita ja perusteita verkkopalvelujen saavutettavuudesta englanniksi.

Työkaluja simulointiin ja testaukseen

Selaimiin on saatavilla simulaattoreita, joiden avulla voi saada jonkinlaisen käsityksen siitä, millaisia haasteita verkon käytössä on henkilöillä, joilla on erilaisia toimintarajoitteita. Tässä on annettu tietoa muutamasta ilmaisesta simulaattorista.

  • Web Disability Simulator on Chrome-selaimen lisäosa, joka simuloi näköön, motoriikkaan, ymmärtämiseen ja keskittymiseen liittyviä ongelmia.
  • Silktide Toolbar Disability Simulator Chrome-selaimeen asennettava lisäosa, jonka avulla voi simuloida erilaisia näköön liittyviä ongelmia.
  • NoCoffee Vision Simulator on Firefox-selaimeen tarjolla oleva lisäosa. NoCoffee simuloi erilaisia näköön ja värien näkemiseen liittyviä ongelmia.
  • Emulate vision deficiences on Edge-selaimen DevToolsin toiminto, jonka avulla voi simuloida näkemisen haasteita.
  • Color Oracle on ilmainen ohjelma Windows-, Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmiin. Sen avulla voi simuloida värisokeuden eri muotoja.

Verkossa on myös tarjolla paljon WCAG-tarkistustyökaluja, joiden avulla voi löytää saavutettavuuspuutteita. On hyvä muistaa, että automaattisten työkalujen lisäksi tarvitaan myös ihmisen tekemää laadullista saavutettavuusarviointia.

  • WAVE, Web Accessibility Evaluation Tool, on WebAIM.orgin kehittämä työkalu WCAG-tarkistuksiin. WAVE-työkalua voi käyttää antamalla verkkosivuston osoitteen tai työkalusta voi asentaa Chrome- tai Firefox-selaimiin lisäosan.

Tämä sivu on päivitetty 19.12.2023.