Hyödyllisiä sivustoja ja työkaluja

Tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuustiimi on verkkopalveluiden saavutettavuutta valvova viranomainen. Se neuvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamisessa sekä käsittelee verkkopalvelujen saavutettavuudesta tehtyjä selvityspyyntöjä ja kanteluja. Viranomaisen sivusto on Saavutettavuusvaatimukset.fi.

Papunetin saavutettavuusosio on kattava suomenkielinen sivusto, josta löytyy paljon ohjeita etenkin verkkopalvelujen suunnittelijoille.

Kuntaliitto on tuottanut laajan Kuntien saavutettavuusoppaan. Opas on saatavilla myös ruotsiksi: Tillgänglighetshandbok.

Kotimaisten kielten keskuksen sivulle Vinkkejä kielelliseen saavutettavuuteen on koottu tietoa siitä, miten kielen ymmärrettävyyttä voi parantaa verkkopalveluissa.

Selkokeskuksen sivuilla on paljon tietoa ja ohjeita selkokielestä. Sivuilta löytyy myös ohjeita ja esimerkkejä selkojulkaisujen taitosta ja kuvista sekä selkovideoista.

WebAIM-sivustolla on kattavasti ohjeita ja perusteita verkkopalvelujen saavutettavuudesta englanniksi.

eOppiva-palvelussa on tarjolla kaikille avoimia verkkokursseja saavutettavuudesta:

Ruotsinkielisiä ohjeita on kattavasti Ruotsin Post- och telestyrelsenin sivulla Vägledning för webbutveckling.

Työkaluja simulointiin ja testaukseen

Selaimiin on saatavilla simulaattoreja, joiden avulla voi saada jonkinlaisen käsityksen siitä, millaisia haasteita verkon käytössä on henkilöillä, joilla on erilaisia toimintarajoitteita. Tässä on annettu tietoa muutamasta ilmaisesta simulaattorista.

  • Web Disability Simulator on Chrome-selaimen lisäosa, joka simuloi näköön, motoriikkaan, ymmärtämiseen ja keskittymiseen liittyviä ongelmia.
  • Silktide Toolbar Disability Simulator Chrome-selaimeen asennettava lisäosa, jonka avulla voi simuloida erilaisia näköön liittyviä ongelmia.
  • NoCoffee Vision Simulator on Firefox-selaimeen tarjolla oleva lisäosa. NoCoffee simuloi erilaisia näköön ja värien näkemiseen liittyviä ongelmia.
  • Color Oracle on ilmainen ohjelma Windows-, Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmiin. Sen avulla voi simuloida värisokeuden eri muotoja.

Verkossa on myös tarjolla paljon WCAG-tarkistustyökaluja, joiden avulla voi löytää saavutettavuuspuutteita. On hyvä muistaa, että automaattisten työkalujen lisäksi tarvitaan myös ihmisen tekemää laadullista saavutettavuusarviointia.

  • WAVE, Web Accessibility Evaluation Tool, on WebAIM.orgin kehittämä työkalu WCAG-tarkistuksiin. WAVE-työkalua voi käyttää antamalla verkkosivuston osoitteen tai työkalusta voi asentaa Chrome- tai Firefox-selaimiin lisäosan.

Tämä sivu on päivitetty 10.2.2022.