PDF

PDF, Portable Document Format, on verkossa laajasti käytetty tiedostomuoto. Saavutettavuuden suhteen PDF-tiedostoilla on huono maine, mikä johtuu tulostettavaksi tallennetuista PDF-tiedostoista. PDF-tiedoistoista on kuitenkin mahdollista tehdä saavutettavia eli sellaisia, joiden sisältöön pääsee käsiksi avustavilla teknologioilla.

Saavutettavan PDF-dokumentin ominaisuuksia

Saavutettava PDF-dokumentti sisältää tekstiä, se ei ole skannattu kuva tekstistä tai tulostettu PDF-muodossa tiedostona.

Saavutettavassa PDF:ssa on seuraavat ominaisuudet:

 • Se on koodattu PDF eli rakenteet (otsikot, kappaleet, listat, taulukot ym.) on merkattu tunnisteilla.
 • Dokumentissa on kirjanmerkit.
 • Sisällön lukujärjestys on määritelty.
 • Kuvilla on tekstivastineet eli kuvien olennainen sisältö on selostettu ns. alt-tekstinä.
 • Dokumentin pääkieli on määritetty.
 • Dokumentin ominaisuuksissa on määritelty dokumentin otsikko.
 • Dokumentissa on käytetty helposti luettavaa fonttia.
 • Tekstin ja taustan välillä on riittävä sävykontrasti.
 • Dokumentin lomakekentät on merkattu tunnisteiden avulla, kentissä on vihjeteksti ja kentistä toiseen pystyy siirtymään ilman hiirtä.

Saavutettava pdf noudattaa ISO 14289 -standardia PDF/UA.

Tee Word-dokumentista saavutettava PDF

Word-dokumenteista on helppo tuottaa saavutettavia PDF-tiedostoja.

 • Tee ensin Word-dokumentti ohjeiden mukaisesti saavutettavaksi.
 • Tarkista Word-dokumentin helppokäyttöisyys Wordin omalla tarkistustyökalulla.
 • Valitse Wordissa Vie-toiminnosta Luo PDF- tai XPS-tiedosto.
 • Ennen kuin painat Julkaise, valitse Asetukset…
 • Valitse kohdassa Sisällytä tulostumattomat tiedot päälle asetus Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten.
 • Jos dokumentissa on useita sivuja ja paljon otsikoita, valitse myös Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita.
Valitse päälle Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita, Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten ja PDF/A-yhteensopiva.
Kuvakaappaus Wordin PDF-tallennuksen Asetukset-ikkunasta.

 

Saavutettavan PDF-dokumentin luominen Adobe Acrobat Prolla

Adoben suomenkielisellä Acrobat Pro -ohjelman ohjesivulla on neuvottu, miten PDF-tiedostojen esteettömyys eli saavutettavuus varmistetaan ja voidaan tarkistaa: Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen (Acrobat Pro).

Saavutettavan PDF-dokumentin tarkistaminen

PDF-tiedoston saavutettavuutta voi tarkistaa erilaisilla työkaluilla.