Apple Pages

Apple-tietokoneiden MacOS-käyttöjärjestelmään sisältyy tekstinkäsittelyohjelma Pages. Tässä osiossa annetaan muutamia vinkkejä siihen, miten tässä ohjelmassa voi huomioida saavutettavuusvaatimukset. Alkuun on kuitenkin syytä varoittaa, että Pages ei suoraan sovellu saavutettavien pdf-tiedostojen luomiseen. Osion lopussa kerrotaan tarkemmin, millaisia ongelmia pdf-muunnoksessa on.

Saavutettavassa tekstitiedostossa on samat ominaisuudet riippumatta siitä, millä ohjelmalla se on tuotettu. Myöskään digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta ei ole väliä, millä ohjelmalla sisällön tuottaa. Laajemmat ohjeet esimerkiksi värien käytöstä tai tekstin korostamisen keinoista on kerrottu tämän sivun Word-osiossa, joten niiltä osin Pagesia koskeva ohjeistus on suppeampi: Wordin ohjeita voi tällöin pääasiassa soveltaa sellaisenaan.

Tämän osion sisältö:

Merkitse rakenteet tyyleillä

Kun kirjoitat asiakirjaa, merkitse asiakirjan rakenteet sopivien tyylien avulla. Käytä otsikkotyylejä otsikoiden merkitsemiseen, luettelotyylejä luetteloiden tekemiseen ja taulukkoja taulukoiden luomiseen. 

Pages-ohjelman tyylit ja muotoilutyökalut löytyvät näytön oikeasta reunasta ns. työkaluvalikosta (Toolbar). Tekstin tyylit voi määritellä Muoto-toiminnon (Format) kautta. Valmiit tyylit löytyvät pudotusvalikosta, ja niitä voi muokata tarpeen mukaan. Jos haluaa muokata yksittäistä kohtaa, se onnistuu maalaamalla kyseisen kohdan. Koko tyyliä yhdessä asiakirjassa voi muokata, kun muutosten jälkeen painaa pudotusvalikossa näkyvää tekstiä Päivitä. Lisäksi olemassa olevien tyylien pohjalta voi luoda uusia tyylejä.

Ruutukaappaus Pages-ohjelman tyylivalikosta.

Lisää luettelot Luettelo-toiminnolla

Saavutettavassa tiedostossa luettelot on tehty työkaluilla, jotta ne toimivat kaikille käyttäjille. Pages-ohjelmassa Luettelot-toiminto löytyy oikean reunan Muoto-valikon Tyyli-välilehdeltä, eli otsikkotyylien alta. Samasta kohdasta voi määritellä luettelomerkit sekä mukauttaa muutenkin luetteloiden ulkoasua, esimerkiksi sisennyksiä.

Anna kuville tekstivastineet

Tiedostoon voi lisätä kuvia ylälaidan Media-painikkeen kautta. Kun kuvaa klikkaa hiirellä aktiiviseksi, oikean reunan Muoto-kohdassa ilmestyy näkyviin erilaisia kuvanmuokkauksen työkaluja. Keskimmäisenä välilehtenä on Kuva (Image). Siitä painamalla aukeaa valikko, jossa alimpana on tyhjä tekstikenttä Kuvaus (Description). Kuvan vaihtoehtoinen teksti täytetään siihen.

Ruutukaappaus Pages-ohjelman kuvatyökaluista.

Saman toiminnon kautta voi lisätä kuvauksia myös muille media-elementeille, kuten video- tai ääniklipeille.

Taulukoiden lisääminen

Pages-ohjelmassa voi tehdä taulukoita samaan tapaan kuin muissa tekstinkäsittelyohjelmissa. Yläreunan työkaluissa on painike Lisää taulukko. Taulukkoa voi mukauttaa työkalulla tai hiiren kakkospainikkeen valinnoilla, esimerkiksi muuttaa värejä, solujen kokoa tai määrää. Pages-ohjelmassa – toisin kuin esimerkiksi Wordissa – voi otsikkorivin lisäksi merkitä myös ensimmäisen sarakkeen rivien otsikoksi.

Tekstin asettelu ja palstat

Jos haluat jakaa tekstin palstoihin tai sarakkeisiin, muotoile haluttu teksti työkalun avulla. Pages-ohjelmassa toiminto löytyy Muoto-valikon Layout-välilehdeltä kohdasta Sarakkeet. Älä käytä taulukoita tekstin asetteluun palstoiksi. Taulukon avulla palstoihin aseteltua tekstiä on etenkin ruudunlukuohjelmien käyttäjien vaikea seurata.

Nimeä linkit ymmärrettävästi

Saavutettava linkki kertoo kohteestaan. Pagesissa linkin tekeminen ja muokkaaminen onnistuu samaan tapaan kuin Wordissa. Jos kirjoittaa ensin linkille linkkitekstin, sen voi maalata hiirellä ja kakkospainikkeen valikosta valita toiminnon Lisää linkki. Vaihtoehtoisesti voi lisätä linkin, klikata sitä hiirellä ja valita Muokkaa, jolloin linkille voi antaa ymmärrettävän tekstin.

Asiakirjan kieli ja ominaisuudet

Pages tunnistaa asiakirjan kielen automaattisesti. Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valikosta voi esimerkiksi säätää korjauksia tai oikoluvun tarkkuutta.

Ohjelmassa ei ole mahdollista asettaa asiakirjalle otsikkoa (title), ainoastaan tiedoston nimi sekä tekijän nimi.

Tarkista ja muunna pdf-muotoon

Pages-ohjelmassa ei ole Wordin kaltaisia tarkistustyökaluja, joten tiedoston saavutettavuus on tarkistettava manuaalisesti. On syytä vähintään tarkistaa, että otsikoissa on käytetty tyylejä, että kuvilla on tekstivastineet, ja että luettelot ja taulukot on toteutettu oikein.

Pdf-muunnoksessa Pagesin ominaisuudet ovat myös suppeammat kuin Wordissa. Muita tiedostomuotoja Pagesissa voi tallentaa ylävalikon kohdasta Arkisto: Vie muodossa. Kun valitsee muodoksi pdf, pitää avautuvasta dialogi-ikkunasta valita Lisävalinnat: Käyttöapu: Päällä. Tällöin pdf-tiedostoon muodostuvat koodaukset.

Pdf-muunnoksessa havaittuja ongelmia

Valitettavasti Pagesin pdf-muunnos on tasoltaan heikko. Koska ohjelmassa ei voi erikseen määritellä tiedostolle pääkieltä tai otsikkoa (title, eli tiedoston ominaisuuksissa oleva otsikko), nämä muodostuvat väärin pdf:ään. Lisäksi hyperlinkkien koodimerkinnöissä on puutteita, ylimmän tason otsikon koodaus on virheellinen ja koodi- sekä lukemisjärjestyksessä on ongelmia. Ongelmat ovat pääasiassa sellaisia, että ne voi korjata Adobe Acrobat -ohjelmassa, mutta tällaisenaan ohjelmaa ei voi suositella pdf-tiedostojen luomiseen.

(Tätä sivua on viimeksi päivitetty 22.3.2024)