Google Slides

Huomautus: Google Slides ei tällä hetkellä sovellu suoraan saavutettavien pdf-muotoisten tiedostojen tekemiseen, sillä pdf-version latauksessa ei synny tarvittavia koodimerkintöjä (ns. tägejä).

Käytä jokaisella dialla otsikkoa

Kun valitset diapohjaa, kannattaa aina valita sellainen pohja, jossa on määritelty otsikkokenttä. Otsikkokentässä oleva teksti on automaattisesti otsikko.

Esityksen ensimmäinen dia on yleensä otsikkodia, jossa on kenttä pääotsikolle ja alaotsikolle. Muissa diossa valitse diapohja, jossa on otsikkokenttä.

Otsikoiden pitäisi myös kuvata aihetta ja niiden tulisi olla yksilöllisiä. Jos jaat saman otsikon alla olevaa sisältöä usealle dialle, käytä numerointia. Esimerkiksi Tärkeää asiaa 1/3, Tärkeää asiaa 2/3 ja Tärkeää asiaa 3/3. 

Anna tiedostolle kuvaava nimi

Google Slides -esitys on nimetön, kunnes annat sille nimen. Jos annat otsikkodiassa pääotsikon, siitä tulee myös tiedoston nimi. Voit muokata nimeä tarvittaessa.

Otsikkodiassa oleva pääotsikko näkyy tiedoston nimenä.
Google Slides -tiedoston nimi on valikkorivin yllä. Esimerkissä tiedoston nimi on Google Slides ja saavutettavuus.

Anna kuville vaihtoehtoiset tekstit

Kirjoita kuville ja muille graafisille elementeille kuten kaavioille vaihtoehtoinen teksti. Tee näin:

  1. Vie kursori kuvan päälle.
  2. Paina hiiren kakkospainiketta ja valitse kohta Vaihtoehtoinen teksti.
  3. Kirjoita oikealle avautuvassa Muotovaihtoehdot-ikkunassa vaihtoehtoinen teksti Kuvaus-kenttään.
Kirjoita Kuvaus-kenttään lyhyt selostus kuvasta. Mikä on kuvan esittämä olennainen tieto?
Google Slidesissä kuvan vaihtoehtoinen teksti annetaan Muotovaihtoehdot-ikkunassa.

Kirjoita linkkitekstit ymmärrettävästi

Linkkiteksti on näkyvä, yleensä alleviivattu teksti, joka kertoo, mihin linkki johtaa. Usein linkin osoite voi olla vaikeaselkoinen, esimerkiksi YouTube-videoiden osoitteissa on kirjainten ja numeroiden yhdistelmiä, ja osoitetta on muutettava ymmärrettävämmäksi. Kun olet lisännyt linkitettävän osoitteen dialle, ohjelma tunnistaa yleensä hyperlinkin ja muuttaa linkkitekstin ulkoasua automaattisesti. Siirrä kursori linkin päälle ja paina kerran. Valitse avautuvassa pikkuikkunassa kynän näköinen painike Muokkaa linkkiä ja anna ymmärrettävä linkkiteksti.

Linkkiosoitteen www.celia.fi tilalle kirjoitetaan Saavutettavuuskirjasto Celia. Kun linkkiteksti on valmis, se tulee näkyviin painamalla enteriä.

Muista varmistaa visuaalinen saavutettavuus

Google Slidesissa ei valitettavasti ole toimintoa, joka tarkistaisi esityksen saavutettavuutta. Muista siis itse varmistaa myös esityksen visuaalinen saavutettavuus eli se, että tekstin ja taustan välillä on riittävä kontrastiero, että väri ei yksinään välitä jotain tietoa ja että numeerisen tiedon visualisoinneissa on riittävä kontrasti vierekkäisten värien välillä. Lue lisää asiasta osiosta Värit ja kontrastit.

Jakelu muissa tiedostomuodoissa

Jos haluat jakaa Google Slides -esityksen jossain muussa muodossa kuin Slides-esityksenä, voit ladata Microsoft PowerPoint -tiedoston tai ODP-dokumentin (LibreOffice Impress). Huomaa, että Google Slides -ohjelmasta ladatut pdf-tiedostot eivät ole saavutettavia. Tallennuksessa pdf-muotoon tiedostoon ei synny pdf:ssä vaadittavia koodimerkintöjä (tägejä).

Jos haluat Google Slides -esityksestä saavutettavan pdf-tiedoston, lataa PowerPoint-tiedosto, tarkista saavutettavuus PowerPointin työkaluilla ja tee pdf-muunnos sitten PowerPointissa. Pdf-tiedoston saavutettavuus kannattaa vielä varmistaa pdf-työkaluilla.

Tätä sivua on viimeksi päivitetty 12.4.2024.