PowerPoint

Microsoftin PowerPoint-ohjelmalla tehdyt esitykset voi tuottaa saavutettavasti. Jos esitys tallennetaan verkkoon saataville, tiedoston saavutettavuus pitäisi tarkistaa. PowerPoint-esityksen ymmärrettävyys riippuu usein siitä, onko se tehty vain suullisen esityksen tueksi vai itsenäiseksi (kirjalliseksi) esitykseksi.

Suullisen esityksen tueksi tehdyt PowerPoint-esitykset

Suullisen esityksen tueksi tehdyt PowerPoint-tiedostot saattavat usein sisältää lyhyitä luetteloja tai iskulauseita, joiden ymmärtäminen kuulematta suullista esitystä saattaa olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ilman kontekstia ja suullista selostusta lyhyitä tekstejä ei välttämättä ymmärrä. Kannattaa pohtia, onko tällainen PowerPoint-esitys järkevää tallentaa verkkoon.

 • Jos itse suullinen esitys on myös saatavilla verkossa äänitiedostona tai videotallenteena, PowerPoint-esitys on ymmärrettävissä ja se kannattaa myös laittaa saataville.
 • Jos suullista esitystä ei ole mahdollista kuunnella jälkikäteen, voi olla järkevää lähettää PowerPoint-tiedosto vain  suullisessa esityksessä läsnäolleille henkilöille.
 • Jos suullista esitystä ei ole mahdollista jälkikäteen kuunnella ja PowerPoint-tiedosto laitetaan verkkoon saataville, kannattaa kertoa, että tiedosto on ollut suullisen esityksen tukena.

Ohjeet esittäjälle

Seminaarin tai muun tilaisuuden järjestäjän kannattaa toimittaa esittäjälle etukäteen ohjeet saavutettavan PowerPoint-tiedoston tekemisestä tai ainakin itse tarkistaa tiedoston saavutettavuus ennen sen verkkoon laittamista. Esittäjälle kannattaa myös antaa ohjeita siitä, miten itse esitystilanteessa otetaan huomioon ne henkilöt, jotka eivät näe esityksen dioja. Ihanteellista olisi, että PowerPoint-esitys olisi saatavissa ennen suullista esitystä siten, että etenkin näkövammaiset henkilöt voisivat tutustua sisältöön etukäteen.

Ohjeet esittäjälle esitysdiojen valmistamisesta:

 • Käytä riittävän suurta fonttikokoa, jotta isossa salissa myös takariveillä istuvat näkisivät tekstin. (Esimerkiksi World Blind Union suosittelee kokoa 32.)
 • Jaa tarvittaessa teksti useammalle dialle, jos yhteen diaan tulisi paljon tekstiä ja fonttikokoa pitäisi pienentää. 6–7 riviä tekstiä dialla on hyvä määrä.
 • Käytä isoja kirjaimia vain tarvittaessa, älä koko ajan. KOKONAAN ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoitettua tekstiä on hankalampi lukea.
 • Varmista, että diojen taustan ja tekstin välillä on riittävän suuri sävykontrasti. Vaalea pohja ja musta teksti ovat varma valinta.
 • Jos käytät kuvia tai kaavioita, ota värien valinnassa huomioon värisokeus. Varmista ainakin se, että kuvioiden ymmärtäminen ei vaadi punaisen ja vihreän toisistaan erottamista.
 • Käytä myös kaavioissa värisävyjä, jotka erottuvat toisistaan. Hyvä keino varmistua värisävyjen erottumisesta on kokeilla sitä, miltä kuva näyttää harmaasävyisenä.

Ohjeet suullisesta esityksestä:

 • Kerro kunkin PowerPoint-dian sisältö. Älä luota siihen, että kaikki näkevät tai pystyvät lukemaan tekstit.
 • Selosta myös esityksen kuvien olennainen sisältö, jos kuvissa on oleellista sisältöä. Kuvituskuvien sisältöä ei tarvitse selostaa.
 • Jos diasi sisältö naurattaa yleisöä, käy lyhyesti läpi, mikä diassa on huvittaa, vaikka kyseessä olisikin pelkkä kuvituskuva. Näin myös henkilö, joka ei näe esitystä, voi ymmärtää, mistä on kyse.

Ladattavaksi tarkoitetut itsenäiset PowerPoint-esitykset

Kun PowerPoint-esitys on tarkoitettu ladattaviksi jopa ilman, että siihen liittyy mitään suullista esitystä, on syytä varmistaa, että sisältö on saavutettavissa ja ymmärrettävissä. Tiedoston voi jakaa verkossa PowerPoint- tai vaikka pdf-tiedostona, kunhan sen laadinnassa on huomioitu riittävä saavutettavuus.

Jokaiselle dialle kuuluu otsikko

Anna dioille yksilöllinen ja kuvaava otsikko. Jos jaat saman otsikon alla olevaa sisältöä usealle dialle, käytä numerointia. Esimerkiksi Tärkeää asiaa 1/3, Tärkeää asiaa 2/3 ja Tärkeää asiaa 3/3. Diojen otsikot voi tarkistaa ja muokata helposti jäsennysnäkymässä (Näytä-välilehti → Jäsennysnäkymä).

Anna selkeä tiedostonimi ja otsikoi esitys

Jos jaat PowerPoint-esityksen ladattavaksi verkossa, sille kannattaa antaa tunnistettava tiedostonimi. Tällöin esityksen itselleen ladannut tunnistaa sen vielä myöhemminkin. Lisäksi esityksellä pitää olla annettuna otsikko (title), joka määritellään tiedoston ominaisuuksissa.

 1. Siirry Tiedosto-välilehdelle. Valitse kohta Tiedot.
 2. Tiedot-ikkunassa on Ominaisuudet-kohta. Kirjoita esityksen otsikko samannimiseen kenttään.
 3. Voit antaa esitykselle myös muita ominaisuuksia kuten asiasanoja.
 4. Ominaisuuksien tiedot tallentuvat automaattisesti, niitä ei siis tarvitse erikseen tallentaa.

Anna kuville vaihtoehtoinen teksti

Kirjoita kuville ja muille graafisille elementeille kuten kaavioille vaihtoehtoinen teksti. Näin teet vaihtoehtoisen tekstin PowerPoint 2016 -ohjelmassa.

  • Siirrä kursori kuvan päälle.
  • Paina hiiren oikeaa näppäintä.
  • Valitse kohta Muokkaa kuvaa.
  • Oikeaan laitaan avautuu ikkuna Muotoile kuvaa. Valitse kolmas aseutuskohta. Kirjoita siinä kohdassa Vaihtoehtoinen teksti kenttään Kuvaus lyhyt selostus kuvasta.
  • Esimerkki vaihtoehtoisen tekstin lisäämisestä PowerPointissa:

Kuvakaappaus PowerPoint-ohjelmasta ja vaihtoehtoisen tekstin lisäämisestä.

PowerPoint 365 -versiossa vaihtoehtoisen tekstin lisääminen on hieman yksinkertaisempaa:

 1. Siirrä hiiren  kursori kuvan päälle ja paina kakkospainiketta.
 2. Valitse avautuvasta valikosta kohta Muokkaa vaihtoehtokuvausta.
 3. Kirjoita kuvaus tekstikenttään. Jos kuva on vain koriste, tässä voit myös valita Merkitse koristeelliseksi. Tällöin vaihtoehtoista tekstiä ei tarvitse kirjoittaa.
 4. Uusissa ohjelmistoversioissa on myös mahdollista valita ”Luo kuvaus puolestani”, jolloin automaattinen kuvantunnistus yrittää arvata, mitä kuvassa on. VARO tätä toimintoa, sen luomat kuvaukset eivät pääsääntöisesti ole hyviä.

Muista nimetä linkit

Anna linkeille kuvaava näkyvä teksti, etenkin jos linkin osoite on vaikeaselkoinen. Kun linkin osoitteessa on merkityksettömiä numeroita, kirjaimia tai merkkejä, kuvaava teksti on parempi. Lyhyt linkkiteksti, kuten www.celia.fi on varsin selkeä tällaisenaan, mutta esimerkiksi YouTube-videoiden linkkitekstit muodostuvat yleensä merkityksettömistä kirjain-numero-yhdistelmistä.

Linkin teksti annetaan näin:

 1. Kirjoita tai liitä linkkiteksti. Ohjelma todennäköisesti tunnistaa tekstin linkiksi ja tekee siitä automaattisesti hyperlinkin.
 2. Vie hiiren kursori tekstin päälle ja paina kakkospainiketta.
 3. Valitse avautuvasta valikosta Muokkaa linkkiä.
 4. Avautuvaan ruutuun voi määritellä linkille sopivan tekstin kohdassa Näytettävä teksti.

Tarkista lukemisjärjestys

Merkitse dian elementeille lukemisjärjestys, jos diassa on useita sisältöelementtejä (esimerkiksi kuvia, tekstiä ja kuvatekstejä) tai jos diassa esitetään esimerkiksi syy-seuraussuhteita. Lukemisjärjestys asetetaan Aloitus-valikosta Järjestä-toiminnon kohdasta Valintaruutu. Huomaa, että valintaruudussa dian objektit on järjestetty siten, että alin objekti luetaan ensimmäisenä ja ylin viimeisenä.

Valintaruudussa objektin vieressä olevasta silmäsymbolista objektin voi myös piilottaa näkyvistä. Pidä kuitenkin mielessä, että ruudunlukuohjelmat lukevat myös piilotetut objektit.

Tarkista helppokäyttöisyys

Muista tarkistaa PowerPoint-esityksen helppokäyttöisyys. Avaa PowerPointin Tiedosto-valikon Tiedot-kohdasta Tarkista ongelmien varalta -valikko ja käynnistä toiminto Tarkista helppokäyttöisyys. Toiminnossa on hyvin lisätietoja ja ohjeita löydettyjen ongelmien korjaamisesta. Kaikkia ongelmia tarkistus ei kuitenkaan löydä, eikä osaa esimerkiksi arvioida tekstin laatua, joten tarkista itse ainakin seuraavat asia:

 1. Onhan kuvilla vaihtoehtoiset tekstit, jotka myös ovat järkeviä?
 2. Jos olet käyttänyt esityksessä värejä tai laittanut tekstiä kuvan päälle, onhan tekstin ja taustan tai elementtien välillä riittävä kontrasti?
 3. Oletko muistanut antaa esitykselle otsikon ja hyvän tiedostonimen?

Tallennus pdf-tiedostoksi

PowerPoint-esityksiä voi jakaa myös pdf-tiedostoina. Kun viennin pdf-muotoon tekee oikein, saavutettavasta PowerPoint-esityksestä tulee saavutettava pdf, eli kaikki esityksen saavutettavuusominaisuudet siirtyvät myös pdf-tiedostoon.

Tee PowerPointista pdf näin:

 1. Siirry Tiedosto-välilehdelle.
 2. Valitse Vie > Luo PDF- tai XPS-tiedosto.
 3. Ennen julkaisua valitse avautuvasta tallennusikkunasta Asetukset-painike. 
 4. Tarkista, että asetuksissa on valittuna tai valitse asetuksissa Asiakirjan ominaisuudet sekä Asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten.
 5. Julkaise pdf.

Ruutukaappaus PowerPoint-esityksen tallentamisesta pdf:ksi.

Kontrastit ja selkeys

Muista myös riittävät kontrastit. Vältä kovin vaaleaa tekstiä vaaleaa taustaa vasten. Kirjoita teksti mielellään yksiväriselle tai ainakin hyvin selkeälle taustalle. Vältä tekstiä kuvan päällä. Musta teksti valkoisella pohjalla on yleensä toimiva ratkaisu.

Myös riittävä fonttikoko auttaa lukijaa. Riittävä koko riippuu tekstin määrästä ja dian sisällöstä, mutta yleisesti fonttikoko kannattaa säätää niin suureksi kuin mahdollista. Koko 32 on hyvä peruskoko. Jos asiaa tulee dialle paljon, mieti, kannattaako tekstiä jakaa useammalle dialle tai voisiko tekstiä karsia.